Szolgáltatásaink

 • teljeskörű vámkezelés lebonyolítása, nemzetközi fuvarozással kapcsolatos okmányok kidolgozása (CMR, TIR, T1)
 • kérvényezési eljárás lefolytatása az egyes vámkezelések során (kiviteli eljárás alá vonás, ideiglenes kivitel, ideiglenes behozatal, bérmunka, szabad forgalomba bocsátás, reexport stb.)
 • teljeskörű képviselet a szlovák vámhatósággal való ügyintézés során
 • összkezességvállalási engedéllyel rendelkezünk
 • a kiviteli vámeljárás elektronikus lebonyolítása
 • az áru fogadása az ún. „Engedélyezett Címzett“ eljárás keretein belül is kérhető – ennek előnye (bizonyos feltételek betartásánál) a vámeljárás meggyorsítása
 • az  NCTS információs rendszerben dolgozhatunk az ún. „Egyszerűsített eljárás“ feltételei szerint – nemzetközi viszonylatban kezelni tudjuk a szállítmányok érkezését
 • ellátunk adóképviseletet  (ÁFA képviselet) –  melynek lényege az EU más tagországaiban ÁFA alanyként bejegyzett cégek szlovák vámkezelésénél történő képviseletben rejlik – ezzel nagy mértékben hatékonyabbá tehető a harmadik országból származó áruk szabad forgalomba bocsátásának folyamata – az érvényes szlovák jogszabályok értelmében az így importált áru ÁFA hatályon kívülivé válik Szlovákia területén (amennyiben az áru elhagyja Szlovákia területét).
 • az ÁFA képviseletből adódóan elkészítjük a negyedéves ÁFA bevalláshoz szükséges uniós forgalomról (beszállításokról) szóló jelentést.
 • EORI regisztráció intézése
 • az INTRASTAT-SK adatszolgáltatással kapcsolatos tevékenység képviseletét is biztosítjuk partnereink számára.
 • összetettebb vámeljárás lebonyolításához, megszervezéséhez is ingyenes tanácsadást nyújtunk