Colné režimy – stručná charakteristika

  • prepustenie do voľného obehu
  • tranzit
  • colné uskladňovanie
  • aktívny zúšľachťovací styk
  • prepracovanie pod colným dohľadom
  • dočasné použitie
  • pasívny zúšľachťovací styk
  • vývoz